Accessibility statement

Ulla's Guide: Japan

SEE


KYOTO 

Mirei Shigemori Museum 

Saihoji, The Moss Temple 

Miho Museum 


TOKYO 

Tokyo National Museum 

Rikugien Gardens/Koishikawa Korakuen Gardens

EAT


KYOTO 

Gion Manma

Enyuan Kobayashi 


TOKYO 

Billiken Homemade Noodles


STAY


KYOTO 

Ritz Carlton

Sasayuri-Ann

Asaba Ryokan


TOKYO 

Aman Tokyo

SHOP


KYOTO 

Gallery Yamahon

Naito Brush Shop (Kintakedo Geiko Comb & Brush Shop, Gion District)

Aisenkobo Indigo

Kyoto Antique Fair (Toji Temple Flea Market)


TOKYO 

Isetan Shinjuku

Yonoya Comb Store

Comme des Garcons Aoyama

Itoya Stationary